Sborové dopisy

Vánoce 2020

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž nese dobré
poselství. Iz 52,7
I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila
jej do jeslí, protože se pro ně nenašlo místa pod střechou. Lk 2,7

„My čekáme, kdy zavítáš.“ To je adventní výhled. Philipp Friedrich Hiller skládal
před dávnými lety písně, které chválily Boha a vyhlížely příchod Krista do našeho
světa. Těžká nemoc vzala Hillerovi hlas, nemohl zpívat a skoro ani mluvit. Obtížně
živil svých 7 dětí. Neztratil však naději a dál psal písně, které jiní mohli zpívat a
spolu s ním se i v podivných časech radovat z Kristovy blízkosti v životě.

Dokončení úvahy bratra faráře najdete ve sborovém dopise k Vánocům ZDE

STARŠÍ SBOROVÉ DOPISY:

Díkčinění 2020

Velikonoce 2020

Vánoce 2019

Díkčinění 2019