Oprava kostela

Na podzim 2018 jsme začali opravovat kostel. Rozpočet se podařilo pokrýt z příspěvku církevní organizace HEKS ze Švýcarska, darů od Evangelické luterské církve z Bavorska, z příspěvku od obce Libiš a z vlastních zdrojů sboru. 
Oprava byla dokončena v červnu 2019.

Průběh oprav můžete vidět v galerii níže.

č.účtu pro příspěvky na opravu kostela 0461334329/0800