Kostel a historie sboru

Virtuální prohlídka interiéru kostela ZDE!

Evangelický kostel svaté Trojice a libišský sbor Českobratrské církve evangelické s kazatelskou stanicí v Kostelci nad Labem

Libišský evangelický sbor byl založen po vyhlášení tolerančního patentu (1781) potomky tajných českých bratří, kteří si přes stopadesátiletou protireformaci a násilnou rekatolizaci dokázali udržet povědomí o víře svých předků. Prvním kazatelem libišského sboru byl Maďar János Végh, jenž libišským zasvětil svůj život a jehož práce je dodnes v kostele vidět.

Evangelíci to neměli úplně jednoduché ani po vyhlášení tolerančního patentu, řada omezení se týkala i stavby kostela. Oficiálně se musel jmenovat modlitebna, nesměl mít věž ani vchod do ulice. Přes veškerá omezení se podařilo postavit stavbu, která dodnes dokáže okouzlit svým šarmem.

První farář János Végh přišel do Libiše v roce 1783 na pozvání neformálního vůdce zdejších evangelíků sedláka Plocka. Vznik sboru provázely až tragikomické obstrukce ze strany světské i katolické vrchnosti, potažmo místních katolíků. Na nějaký čas muselo být dokonce povoláno vojsko, aby udrželo v kraji pořádek.

V roce 1788 byl položen základní kámen původní evangelické fary a o rok později základní kámen kostela. Už 2. listopadu 1789 byl kostel, postavený nákladem 747 zlatých a 39 krejcarů, slavnostně otevřen. V roce 1790 byla dokončena stavba evangelické školy a 1. září téhož roku zde byla zahájena výuka. Významnou měrou se na financování stavby kostela podílely dary ze sborů v Uhrách a Porýní. O řezbářskou výzdobu interiéru farář Végh velmi dbal a vážil si kvalitní řemeslné práce. Díky tomu je i po více než 200 letech interiér kostela víceméně původní a stále okouzlující. Původ prvního libišského evangelického faráře dokládá také citace z biblického textu ve staré maďarštině, kterou je interiér vyzdoben. Jedinou významnější inovací kostela jsou varhany, pořízené díky obětavosti členů sboru v polovině dvacátého století (k samotné historii varhan podrobněji viz. příspěvek níže na této stránce).

V roce 1918 se libišský sbor stal spolu s ostatními reformovanými sbory součástí Českobratrské církve evangelické – první sjednocené církve ve střední Evropě, která vznikla spojením kalvínských a lutherských sborů.

V roce se 2002 k libišskému sboru připojil sbor v Kostelci nad Labem, vzdáleném 12 km, který sídlí v pěkné modlitebně – Husově domě z roku 1927. Sbor byl již o sto let dříve kazatelskou stanicí Libiše. Zatímco v době přílivu členů do naší církve po první světové válce se kazatelská stanice postupně osamostatnila, nyní se opět vrátila k  našemu sboru.

V nedávné době byly do Libiše z nedalekých Nebužel převezeny náhrobky a ostatky Jánose Végha, jeho ženy Judit a dalších evangelických tolerančních farářů maďarského původu Molnára a Tardyho.

O osobnost Jánose Végha mají zájem i maďarští evangelíci a jednou ročně se v kostele konají maďarské bohoslužby. Náš kostel je vzácnou památkou česko-maďarské vzájemnosti. Proto do něj v roce 2011 zavítal maďarský prezident.

Členem libišského evangelického sboru byl také Jan Palach, který obětoval svůj život v lednu 1969, aby vyburcoval svoje spoluobčany z letargie v době nejtvrdší okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele s Rudou armádou SSSR. Mezi významné osobnosti spojené s libišským sborem patří také bývalý farář sboru Jakub Trojan, profesor Evangelické teologické fakulty University Karlovy v Praze, člověk pevných mravních zásad, kterého se socialistickému režimu přes veškerou snahu nepodařilo zlomit.

Kouzlo libišského evangelického kostelíku objevili v nedávné době také filmaři, kteří zde natáčeli filmy Sněžná noc a Jan Palach

Tomáš Lachman, místokurátor