Aktuálně:

Bohoslužby probíhají v běžných časech – každou neděli v 9:30 v Libiši v kostele a každou první neděli v měsíci v 8:15 v Kostelci nad Labem v Husově domě.

Stejně tak probíhá další pravidelný program – náboženství pro děti ve středu v 16h a ve středu také biblická hodina v 19h.

Máme nové facebookové stránky.

VELIKONOCE 2020

Milé sestry, milí bratři,
Letos budou zvláštní Velikonoce. Budeme je trávit odděleně. Bohoslužby
budeme moci slavit každý sám nebo ve své rodině.
Věřím však, že nebudeme odděleni od našeho Pána Ježíše Krista, který na
Velký pátek ode všech opuštěn zemřel. Prošel opuštěností, bolestí, smrtí,
kterou my lidé na různých místech světa prožíváme. Prošel to vše sám a před
námi, abychom se my mohli i v těch nejčernějších chvílích spoléhat na to, že
někde před námi, kolem nás a s námi On je.
Smrt ho však neudržela. Vzkříšený Kristus otevřel i pro nás dveře ze tmy do
světla.
Věřím, že nemusíme být zcela odděleni ani od sebe navzájem.

Dokončení úvahy bratra faráře najdete ve sborovém dopise k Velikonocům ZDE, který můžete zároveň použít jako bohoslužby u vás doma.

Dokument o našem kostele v Libiši:

– Virtuální prohlídka interiéru kostela ZDE!

Změna u bohoslužeb v kazatelské stanici v Kostelci nad Labem. Nově zde bohoslužby budou vždy první neděli v měsíci od 8:15!