Sbor Českobratrské Církve Evangelické v Libiši

 • Aktuálně:


 • Nedělní škola pro děti bude v průběhu bohoslužeb v neděli 16.10..

 • Díkčinění 2016

  dikcineni" Iz 51,3:
  Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prozpěvování.
  Milé sestry, milí bratři,
  vyhlížení proroka Izaiáše nám zní jako krásná melodie. Můžeme jeho slovům uvěřit? Nejsou to jen těšínská jablíčka? Můžeme děkovat a prozpěvovat?
  Dokočení úvahy bratra faráře a sborový dopis k neděli Díkčinění najdete ZDE.

  Další program ZDE

  Nové telefonní číslo na faru: 311 249 065

  PRAVIDELNÝ PROGRAM:


 • Bohoslužby

  neděle 9:30 - Libiš - v letním období v kostele, v zimním období na faře.
  neděle 8:15 - kazatelská stanice Kostelec nad Labem - Husův dům, Labská 233
 • Biblické hodiny pro dospělé

  středa 19:00 - na faře.
 • Schůze staršovstva

  každé první pondělí v měsíci v 19:00 - na faře.

 • Časopis Český Bratr také online

  cb Milí přátelé,
  evangelický měsíčník Český Bratr má nové webové stránky, kde najdete starší čísla, ale i články k tématům čísla aktuálního. Na web Českého Bratra se dostanete kliknutím na obrázek, nebo www.ceskybratr.cz.

  SEO